Innlegg til Ordet fritt

Gaupe nærmere utryddelse

Det finnes idag ca. 300 gauper i Norge. Bildet er fra Polar Zoo i Troms. 

Norsk rovdyrforvaltning har gitt klarsignal til skyting av mer enn 1120 gauper de siste 12 årene. Dette har gjort at Artsdatabanken nå lister arten enda mer utryddingstruet på den nye rødlista (2015). Det er oppsiktsvekkende at rovdyrforvaltningen har feilet så grundig de siste årene at den har gjort gaupa enda mer truet! En slik forvaltning av norsk natur kan ikke fortsette.