Snakk ut

Psykisk helse må bli tatt på alvor

Utdanningsdirektoratet ser på psykisk helse som et problem i skolen.

Mange unge får nedsatt funksjonsevne pga. dårlig psykisk helse. 

Saken oppdateres.

Psykisk helse er tabubelagt, men blir stadig et mer aktuelt tema. Én av tre dropper ut av den videregående skolen, mange på grunn av dårlig psykisk helse.

Vi har sett det så altfor mange ganger. Elever som ikke klarer å være på skolen fordi de enten blir mobbet eller sliter psykisk. Mange sier aldri ifra, kanskje i frykt for å ikke bli hørt. Andre sier ifra og blir aldri hørt. Først når noe går virkelig galt løfter vi på øyenbrynene, sist med Odin-saken.

Men det er ikke bare snakk om mobbing. I følge Folkehelseinstituttet har hele 15-20 prosent av barn mellom tre og 18 år nedsatt funksjonsevne på grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. Mange takler ikke presset fra skolen og samfunnet forøvrig. Å ha to prøver i uka samtidig som man har en innlevering og kanskje en presentasjon på toppen er vanlig for de fleste. Det å være under en konstant vurderingssituasjon på skolen, samtidig som man skal være best på fotballaget, ha de riktige klærne og i tillegg ha en deltidsjobb er en tøff kost. Mørketall fra helsesøsterkonferansen i 2014 viser at Trondheim kommune har en helsesøster per tusen elev på den videregående skolen. Hvis helsesøster ikke har tid og kapasitet til å ta imot deg når du sprekker, er det ikke rart at bare to av tre gjennomfører.

Utdanningsdirektoratet ser på psykisk helse som et problem i skolen. De skriver: «Lærerne ønsker at skolen skal arbeide systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene. Likevel er det bare et mindretall av lærerne som oppgir at skolen faktisk gjør dette.» Hvorfor er det slik? Er det fordi lærerne har for lite kompetanse om psykisk helse? Eller er det slik at psykisk helse i skolen har blitt et så tabulagt tema, at ingen tør å ta tak?

Nå er det på tide at psykisk helse settes på dagsordenen og forblir der.

For at ungdom skal få en bedre forståelse for sin og andres psykiske helse er det viktig at skolen er med på utviklingen. Alle skoler må ha en skolepsykolog integrert i skolehelsetjenesten, og helsesøster må være tilgjengelig daglig i skoletiden. Det må legges til rette for mer informasjon, sykdomsbekjempelse og veiledning i skolen. Psykisk helse må derfor likestilles med fysisk helse i læreplanen og i skolen forøvrig. Hver enkelt skole må ha en handlingsplan for et bedre skolemiljø.

På forsiden nå