Ja til en bedre skole

Vi lærer fra vi er små at gode resultater er veien til suksess, og for å måle kunnskapen vår brukes det en skala med tall fra en til seks.

Saken oppdateres.

Gjennom prøvene som tester oss blir vi oppfordret til å lære alt som står skrevet, og vi besvarer spørsmålene ut ifra hva vi har pugget, og ikke nødvendigvis hva vi mener selv. Kunnskap og utdanning er livsviktig, men jeg mener måten skolen legger opp til vurderingen på trenger forbedring.

Lekser er blitt nødvendig for å lykkes på prøver og dermed få bra karakterer. Det endelige karaktersnittet man får ved slutten av våren på ungdomsskolen avgjør hvilken skole du får begynne på til høsten. Jeg mener leksene burde gjøres ferdig på skolen. På skolen finnes det lærere, og lærernes oppgave er å hjelpe elevene til å lære. Jeg tror ikke det finnes én lærer som ikke ønsker å videreformidle kunnskap. Om vi hadde gjort leksene ferdig på skolen kunne vi fått mer hjelp av ressurssterke lærere, og ikke være nødt til å spørre foreldrene våre om hjelp, noe de ikke nødvendigvis har kompetanse til å gi oss.

Dessverre har vi lekser i dag. Dessverre for noen har de ikke foreldre med nok kompetanse til å hjelpe dem gjennom leksehaugen. Det er stor forskjell på en elev som kan bli geleidet gjennom matteleksene og en som ikke har den samme muligheten. Karakterer kan gå i arv, for akademisk sterke foreldre kan lettere hjelpe barna sine. Selv har jeg av og til følt at leksemengden og antall prøver har blitt så stor at jeg har vært nødt til å prioritere. «Skal jeg lykkes på denne samfunnsfagprøven, eller skal jeg bruke all min kapasitet på mattetentamen?». 

Jeg håper vi kan fjerne meningsløs pugging fra skolen. Noen elever er gode puggerne, andre er ikke. Elever burde i stedet få velge noen fag som faktisk interesserer dem, og få vise sin kunnskap på en måte som passer hver enkelt. Vi må fjerne eksamensordningen, fordi det du ikke klarte på en dag burde ikke avgjøre framtiden din. Det skal være lov til å ha en dårlig dag og likevel lykkes.

Mer makt til elevene og større valgfrihet er det som er nødvendig i norsk skole. Vi burde innføre valgfag allerede på ungdomsskolen for å holde motivasjonen oppe hos elevene. Dersom vi hadde fått noen timer hver uke til å drive med noe vi virkelig liker og finner interessant, tror jeg mange flere ville vært motivert til å gå på skolen. Jeg tror valgfag og mer praktisk rettet skole vil hindre det store frafallet blant elever på videregående. Mange vet allerede på ungdomsskolen hva de vil drive med senere, eller de vet hva de i hvert fall ikke vil. Jeg tror du kan bli en fantastisk mediedesigner uten å nødvendigvis vite at grunnstoffet karbon har atomnummer 6. 

Jeg har opplevd å ha så mye lekser at fritid har blitt nedprioritert. Jeg ønsker å lykkes i livet, og derfor prioriterer jeg leksene. Men når fritid blir nærmest ikke-eksisterende har jeg tenkt «hva er vitsen?». Det er vanskelig å være målrettet hele tiden, og jeg tror det er derfor mange faller fra. Jeg er for en bedre skole, en skole med mer vekt på læring og mestring og mindre vekt på pugging og lekser.

Nora Eklo (16)

 
På forsiden nå