I desse dagar går Kulturdepartementet i gang med å utarbeide forskrifter til den reviderte stadnamnlova som vart vedtatt i mars i år . Det er eit krunglete farvatn departementet skal manøvrere i her, både når ein ser på emnet generelt, men og på lova spesielt.