Det vil kreve politisk vilje å stå imot kreftene som vil la oljen ligge.