Maria Magdalena vitnet om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Hun er betraktet som den nest viktigste kvinnen i Det nye testamente etter Maria, Jesu mor.