Vi trenger en revisjon av barnebidragssystemet for å få et system som er til barnets beste.