Kinesiske selskaper bør ikke levere teknologi til det norske telenettet.