Nyutdannede leger står i kø for å få jobb. Samtidig står regjeringen mer eller mindre og ser på at fastlegeordningen kollapser.