Dette er et alvorlig angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Amerikansk høyesterett satte før helga til side den nesten 50 år gamle «Roe mot Wade»-kjennelsen, som har gjort selvbestemt abort til en grunnlovsfestet rettighet i USA. Nå er abort-spørsmålet overlatt til delstatene. Flere steder er retten allerede kraftig innskrenket.

Dette er et alvorlig angrep på kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.

13 republikanskstyrte delstater hadde forberedt seg på avgjørelsen i høyesterett med såkalte «trigger laws»: I ti delstater ble abort umiddelbart forbudt. Totalt er det sannsynlig at så mange som 26 delstater kommer til å forby abort i tida som kommer.

Det er liten tvil om at dette i særlig grad vil ramme fattige amerikanere, som ikke har råd til å reise over delstatsgrenser for å få hjelp. Abortforbud er også en fattigdomsfelle i seg selv, ifølge forskning.

Kvinner som ønsker abortinngrep, men nektes dette, forteller oftere om manglende utdannelse, økonomiske problemer og dårlig helse, både fysisk og psykisk.

Det er ikke bare i USA at retten til selvbestemt abort er under press. Utviklingen i Ungarn er bekymringsfull, mens Polen har et tilnærmet totalforbud. Der blir helsearbeidere straffeforfulgt for å hjelpe kvinner. I forrige uke sa nasjonalforsamlingen nei til å liberalisere reglene.

For over 100 år siden måtte kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller legge bort abortsaken her hjemme. Hun møtte for stor motstand. Et motto oppsummerer hennes virke: «Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar».

Vi lever i en annen tid. Men utviklingen i USA og deler av Europa bør være et varsko: Vi kan ikke ta retten til selvbestemt abort for gitt.