Dette er et alvorlig angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp.