foto
Militærkoret LOVA lærte oss at ordet for forvandling på gassisk – MAMPODY – også betyr å komme hjem. Når ungene kommer hjem fra skolen på Madagaskar, så er det mampody. Når Jesus forvand­ler vann til vin i den gassiske bibelen, så er også det mampody. Ordet beskriver en overgang til noe bedre, noe egentlig, skriver Petter Fiskum Myhr. Foto: Emilie Sofie Olsen

Vi lever i forvandlingens tid