«Skolen tilhører lokaldemokratiet!» hevder Monica Rolfsen (V) i sitt innlegg 24.