foto
Hvorfor Nav skal gjøre det så vanskelig, er uforståelig., skriver Børge Ånesen, leder for Fellesforbundet hotell og restaurant i søndre Trøndelag. Foto: Marianne Tønset

Tillit til bedriftene. Mistillit til mennesket.