foto
Det er først og fremst brukerne, ikke staten, som skal finansiere prosjektet – ny E6 nordover er i all hovedsak planlagt betalt med bompenger, skriver Ottar Michelsen fra SV. Foto: Christine Schefte

Selvfølgelig kan en kommune si nei til Nye Veier