Alt tyder på at verden er i ferd med å tape kampen mot utslipp og klimaendringer. Oppskaleringen av fornybar energi går for sakte, skriver de to debattantene. Bildet er fra Roan i oktober 2019. Foto: Morten Antonsen

Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet