foto
Vi trenger større forutsigbarhet og færre midlertidige vedtak i politikken, mener innleggsforfatteren. Foto: Håvard Jensen

Midlertidighet? Vi må kunne stole på politiske vedtak