I Norge har vi så vidt fått på banen unge stemmer som taler for individuell valgfrihet og som jobber med å bekjempe negativ sosial kontroll i ulike miljøer. Et eksempel er «de skamløse» jentene, som gjør en fantastisk jobb, skriver vår lørdagsspaltist. Her er de skamløse representert ved, fra venstre, Sofia Srour, Amina Bile og Nancy Herz. Bildet er tatt da de fikk Fritt Ords Honnør-pris. Foto: Terje Pedersen

Du møter henne på skolen, på legekontoret, på butikken, på kafé, i marka på tur