foto
Vi ser ingen grunn til å avvikle odelsretten fordi den legger til rette for at gården primært holdes i familien., skriver Høyres stortingsrepresentanter i Trøndelag. Foto: Adresseavisen / NTB

Odelsloven skal leve videre!