foto
Akvakultur har tradisjonelt hatt en lineær verdikjede hvor de i tillegg til å levere fisk til markedet, også er en av de største kildene til plast og organisk avfall her til lands, skriver kronikkforfatterne, som peker på hvordan man kan lykkes med å gjenbruke mer. Foto: Terje Svaan

Hjortejakt, og hvorfor sirkulærøkonomi er så vanskelig