foto
Ocean Space Center må være en del av grunnlaget for hvordan havrommet skal tas i bruk på en bærekraftig måte, mener innleggsforfatterene.

Havet som spiskammer, transportåre og energiprodusent