foto
Tidligere har brukere og pårørende demonstrert på rådhustrappa mot kommunens behandling av BoA-sektoren. Kommunen svarer her på oppfordringen om brukermedvirkning. Foto: Glen Musk

Etablering av et godt bo- og tjenestetilbud