foto
Begrepene i debatten varierer fra skulk, skolevegring og skoleutstøting. I Statped bruker vi ufrivillig skolefravær., skriver innleggsforfatterne. Foto: Shutterstock

Lytt til eleven når eleven blir borte fra skolen