Det er påfallende at professor Moe underkjenner konklusjonen i rapporten uten å ville dokumentere hva han bygger sin påstand på, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Hva mener instituttet, professor Rye?