foto
Det er i dag ikkje mogleg å undersøke om det er slik Helsedirektoratet fryktar, skeiv bruk i tenester og aukande helseforskjellar, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Fastlegekrise, pasientkrise og forskarkrise