foto
Ved gården Okstad østre planlegger eiendomsutviklere 1200 boliger. Området ligger mellom Sjetnmarka og Kroppanmarka. Gårdene Okstad østre og Okstad vestre ( helt til venstre i bildet) ligger like ved hverandre. Foto: Morten Antonsen

Jordflytting, byutvikling og jakten på fakta