foto
Debattantebn mistenker at salting av veien bidrar til å smuldre opp asfalten. Foto: Privat

Er veisalt årsaken til dette?