foto
Johan Caspar von Cicignons byplan med de firkantede kvartalene, de brede gatene og det store torvet, legger fremdeles sterke føringer for utviklingen av Midtbyen. Foto: Jjens Petter Søraa

Cicignon – mer enn en byplan!