Svein Otto Nilsen oppfordrer private aktører om å melde fra dersom de har ledig kapasitet på sykehjemsplasser. Foto: Morten Antonsen

Har ikke private aktører sykehjemsplasser å tilby?