foto
Stort trykk ved Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs hospital. Sykepleier Nina Bremnes i smitteverntøy på avdelingen. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Vi må få bedre tall om korona