Kan elever som mister undervisning på grunn av streik gå opp til eksamen til våren? Har de grunnlag for å få standpunktkarakterer?