I 2019 inngikk Frp «bompengeforliket» med regjeringspartiene. Dette gikk ut på at kollektivtrafikken i Miljøpakken skulle få 500 millioner kroner til reduksjon av takstene (som er årsaken til at det nå koster kr. 42 å ta buss eller tog på strekningen mellom Melhus og Stjørdal), og at 280 millioner skulle gå til reduserte bomtakster for bilistene.

Men allerede i 2020 kunne sekretariatsleder i Miljøpakken informere om at midlene til reduksjon av bompengene var brukt på å ikke øke bomtakstene grunnet økt elbilandel på veiene. Ikke bare var dette i strid med Stortingets vedtak – det var en løgn.

På sist fylkesting dukket det opp et forslag om å bruke 50 millioner av pengene som var øremerket til reduksjon av bompengetakster til blant annet nye ladepunkter for buss.  Frp fremmet forslag om at pengene skulle brukes til reduserte bomtakster – slik intensjonen var – men ble nedstemt. Ikke nok med det, men man vedtok i tillegg å innføre bomtakster for elbiler som man etter sigende allerede hadde brukt pengene til.

Frp sitt gjennomslag med bompengeforliket var av stor betydning for å redusere bomtakstene, men det hjelper dessverre lite når byråkrater og de rødgrønne flertallene i kommuner og fylkeskommuner trenerer og motarbeider stortingsvedtaket. Det er heller ikke første gang det rødgrønne flertallet i Trøndelag forsøker å forkludre reduksjon i bompengene – det så vi også på Fosen der det tok lang tid før pengene kom bilistene til gode.

Dette er både respektløst ovenfor lovlige fattede vedtak i Norges lovgivende forsamling, og arrogant overfor trøndere som trenger bilen i arbeid og fritid. Det er tydelig at noen har veldig vondt i viljen sin.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!