Regjeringen prioriterer riktig når de vil at Norge skal nå Natos mål om 2 prosent til forsvarsformål. Men det blir avgjørende hvordan de økte bevilgningene blir brukt.