Det er uholdbart å instruere ansatte til ikke å snakke med journalister.