Hvorfor får ikke Anna velge, når jeg får? Og hvorfor bryr vi oss ikke? Hadde vi brydd oss mer dersom Jan Ove fra Byåsen ble sterilisert på statens beordring? Trolig hadde man i et slikt tilfelle hørt ramaskrik over det ganske land. Å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet vi ikke kan ta for gitt.

Forbud mot abort anses her til lands gjerne som konservativt og gammeldags. Samtidig er realiteten at retten til å bestemme over egen kropp innskrenkes også på vårt kontinent, og av våre allierte.

Vi kan bruke Nato som eksempel. Forsvarsalliansen som vi i disse dager er veldig glad for å ha i ryggen. Ingenting vondt mot Nato, men hva har vi egentlig til felles med våre allierte? USA som alliansens ledestjerne fjernet i sommer den grunnlovfestede retten til abort. Nå er det opp til delstatene og deres guvernører. 22 stater har allerede utarbeidet lovverk som fjerner retten til trygg abort. Flere stater vil trolig følge etter.

Denne uka var det mellomvalg i USA, hvor skjebnen til enda flere amerikanske kvinner kan bli bestemt av «pro-life»-guvernører og kongressmedlemmer. USA – det største demokratiet i verden. «The land of the free». Bortsett fra kvinner da. Friheten deres skal ligge i hendene til amerikanske høyesterettsdommere.

Færøyene er et annet land som via Danmark er medlem av Nato. Det er deilig å være norsk i Danmark, men det er neppe like deilig og være ufrivillig gravid på Færøyene. Her finnes nemlig en av Europas mest restriktive abortlover. Kun i noen få tilfeller har du rett til en trygg abort, som ved incest eller om morens liv står i fare. I Polen har man også sett hvordan kvinners rett til trygg abort har gått fra vondt til verre de siste par årene. Denne negative utviklingen på vårt eget kontinent gir god grunn til bekymring.

Er det noe vi vet, så er det at restriktive abortlover ikke fører til flere babyer. For kvinner på Færøyene er en mulighet å reise til Danmark for å ta abort i det private helsevesenet. Prisen på en slik behandling ligger mellom seks og tolv tusen danske kroner. Flybilletter og opphold kommer i tillegg. For mange er dette uhorvelig mye penger, penger de ikke har. Det skapes altså et stort sosialt skille, noe man også ser i USA, hvor den sosiale ulikheten i utgangspunktet er stor. Så hva hvis du ikke har råd? Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør 22.000 kvinner årlig av utrygge aborter. Dette er 22 000 dødsfall som kunne vært unngått, hadde kvinner hatt selvråderett over egen kropp.

Hvorfor tar ikke norske myndigheter et tydeligere standpunkt når det kommer til kvinners rett til trygg abort? Hvor lenge kan vi se vekk fra faktum at amerikanske, færøyske og polske kvinner er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd? De er våre allierte, våre handelspartnere, våre venner. I mine øyne er en god venn en som også tør å si ifra når jeg har gått for langt. Disse kvinnene trenger sårt vårt vennskap nå.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!