Vår erfaring viser at det er mange ledere som klarer seg godt uten å ha den ideelle personlighetsprofilen for ledere, men vi ser også at de som har den, fungerer veldig godt i rollen.