Trondheim var inntil for ca 20 år siden en stor garnisonsby, med mange militære avdelinger. Mest tydelig var kanskje kommandantskapet øverst i Munkegata, Befalsskolen på Festningen, Luftforsvarets stasjon på Gråkallen og Persaunet leir som huset utallige militære avdelinger.