Mange jenter og unge kvinner sliter med psyken på grunn av prevensjonen de bruker.