Det er få av oss som føler glede knyttet til å betale skatt. Særlig eiendomsskatten er vanskelig å like.