Det er lett å la seg besnære av forslaget om én kommune på Fosen, men det er mange skjær i sjøen.