Forventningene er forankret i oss og våre ønsker, mens håpet har en annen forankring. Håpet er forankret utenfor oss selv, og i noe som er større enn oss.