Dårlige holdninger hos politikere gir dårlig livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.