foto
Spesialkompetansen til overingeniør Hege Vinje, veterinær Anne Hongset, veterinær Malin Reiten og overingeniør Kirsti Sæbø (t.h) går tapt for trønderske bønder når obduksjons- og laboratorievirksomheten ved Veterinærinstituttet på Tunga legges ned. Foto: Terje Svaan

Uvettig å legge ned avdelingen i Trondheim