I dagens mediesamfunn er det knapt mulig å mene noe som ikke er ment før, ofte og klarere enn noen avis tør mene.