foto
For de midlene som til nå har vært brukt på et forholdsvis lite antall av kommunens innbyggere i Spania vil et langt større antall personer få et like godt tilbud beliggende i Trondheim, skriver Sissel Trønsdal. Foto: Terje Svaan

Nye rehabiliteringstilbud til Vistamars målgruppe