foto
Det er altfor lettvint og billig å bygge ut dyrka mark, skriver Klemet Godtland, sivilingeniør bygg og anlegg og nabo til Overvik. Foto: Rune Petter Ness

Vern matjorda på Overvik: Bygg ut i skog eksempelvis på Vikåsen