Siemensbygget er tømt. Skal det rives eller bevares? Foto: Håvard Jensen

Bygget er tross alt kun fra 1960-årene. Det er helt utrolig hvordan det da kan ha kulturhistorisk verdi