foto
Brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste. Fra hovedbrannstasjonen på Sluppen Foto: Christine Schefte

Tusen takk til redningspersonell