foto
Den tenkepausen som myndighetene er blitt tvunget til av vindkraftmotstanderne, må føre til en full gjennomgang av alle sider ved vår framtidige kraftproduksjon, skriver innleggsforfatteren. Foto: Morten Antonsen

Vi trenger en storrengjøring i energipolitikken