foto
Det er ikkebare fastlegene dette handler om, men å sørge for fortsatt høy kvalitet i helsetjenesten der pasientene får likeverdige helsetjenester, skriver leder for legeforeningen i Trøndelag i dette innlegget.. Foto: RICHARD SAGEN

Når skal fastlegeordningen friskmeldes?