Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland. Foto: Morten Antonsen

Hydrogen til transport er ein dårleg ide